Asennusjaosto

Jaoston tehtävänä on valvoa asennusalan palveluksessa olevien sähköasentajien palkka ym. ehtojen kehittymistä, sekä urakkatarkkailutoiminnan ylläpitäminen ja tehostaminen. Tässä tarkoituksessa valvontakäyntejä työmailla tullaan jatkamaan ja tehostamaan. Jaosto valmistelee tes-muutosesitykset hallitukselle. Jaosto toimii yhteistyössä asennusliikkeiden luottamusmiesten kanssa kaikissa asennusalaan liittyvissä kysymyksissä. Asennusjaoston kokouksiin ovat tervetulleita jokaisen asennusliikkeen luottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu.